برای ثبت درخواست ایجاد NFT ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
حساب کاربری ندارید؟ میتوانید متناسب با نیاز خود یکی از اشتراک ها را انتخاب و حساب کاربری خود را راه اندازی نمایید.

عضویت

بی مثل مارکت
رایگان
 • تعداد درخواست: ۱ عدد
  پس‌از ۷۲ساعت

اشتراک اختصاصی

بی مثل مارکت
۲۰۰هزارتومان
 • تعداد درخواست: ۱عدد
  پس‌از سه‌ساعت

اشتراک حرفه‌ای

بی مثل مارکت
۵۰۰هزارتومان
 • تعداد درخواست: ۱۰عدد
  پس‌از سه‌ساعت

اشتراک ممتاز

بی مثل مارکت
۷۵۰هزار تومان
 • تعداد درخواست: ۲۰عدد
  پس از سه‌ساعت